Сервис

Инсталација/Преинсталација на оперативен систем и сервис

Инсталирање/Преинсталирање на оперативен систем
Инсталирање на драјвери, апликативни и контролни програми
Бекап на податоци
Промена и сервис на матична плоча
Промена на меморија
Поправање и промена на хард диск
Промена и сервис на графичка картица
Сервисирање и промена на монитори
Додавање на компјутерска галантерија
Повправање и промена на разладен уред
Чистење на компјутерско куќиште
Скенирање од вируси
Сервисирање на напојување
Замена на резервни делови

Сервисирање на принтери

Сервис и одржување на принтери
Промена на тонери, кертриџи итн.
Поврзување во мрежа, делење во мрежа инсталирање на драјвери
Сервисирање на оштетени принтери и замена на резервни делови

Сервисирање на лоптоп

Инсталирање/Преинсталирање на оперативен систем
Инсталирање на драјвери, апликативни и контролни програми
Бекап на податоци
Чистење од прашина
Поправање на уредот за напојување
Промена на приклучок за напојување
Промена на тастатури
Промена на батерии
Промена на меморија
Промена на хард диск
Сервисирање на матична плоча
Промена на флет кабел
Сервисирање и промена на инвертор
Промена на дисплеј
Прелемување на чип за напојување, графички чип и др.

Имплементирање и одржување на мрежно решение

Дизајнирање на мрежно решение
Поставување на рак
Поставување и подесување на рутер
Поставување на свич
Поставување на печ панели
Поставување на мрежни кабли
Поставување на конектори
Вмрежување на компјутери, лаптопи, сервери во мрежно решение
Вмрежување на бекап уред, принтери итн,
Тестирање и сервисирање на постоечко мрежно решение
Одржување на мрежно решение

Сервисирање и одржување на серверска опрема

Инсталирање/Преинсталирање на серверски оперативен систем
Инсталирање на драјвери, апликативни и контролни програми
Бекап на податоци
Вмрежување во постоечко мрежно решение
Креирање на ново мрежно решение
Подесување на домен
Поставување и подесување на групни полиси
Промена и сервис на матична плоча
Промена на меморија
Поправање и промена на хард диск
Промена и сервис на графичка картица
Додавање на компјутерска галантерија
Повправање и промена на разладен уред
Чистење на компјутерско куќиште
Скенирање од вируси
Сервисирање на напојување
Замена на резервни делови

ВРВ